VERKOOPSVOORWAARDEN


1. De goederen worden verzonden, vanuit ons magazijn en worden verzonden op verantwoordelijkheid van de ontvanger.

2. Geldige klachten moeten binnen drie dagen na ontvangst van de goederen worden ingediend.

3. Alle facturen zijn betaalbaar in Knokke-Heist op het hoofdkantoor van het bedrijf, behalve bij speciale overeenkomst

4. We zullen de openstaande factuur met vertraagde rente bij ingebrekestelling verhogen, tegen een tarief van 12% per jaar, vanaf de vervaldag tot de datum van volledige betaling, het uitstaande bedrag wordt tevens verhoogd met 15%;

5. In geval van wanbetaling wordt de levering van goederen automatisch beëindigd. We hebben het recht om de goederen terug te eisen en om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beïndigen. Tevens gebruiken wij wettelijke macht om een ​​vergoeding van geleden en bewezen schade te ontvangen.

6. Alle goederen die door ons worden geleverd, blijven onze volledige en ondeelbare eigendom totdat de volledige betaling is ontvangen.

7. Elk geschil met onze leveringen, facturen en / of documenten behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement.